Ochrana a spracovanie osobných údajov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších zmien, zároveň a v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) spoločnosť Broader s.r.o., Zátišie 10, 831 03, Bratislava, IČO 36 867 039 (prevádzkovateľ Muštárne OVOCOVO – Jablonov nad Turňou) oznamuje, že odoslaním formulára udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré ste zadali do formulára a to k nasledujúcemu účelu:

 • zaradenie do databázy odoberateľov marketingových správ, informácií o službách a produktoch, novinkách a iných najmä marketingových aktivít a správ.

Minimálny rozsah spracúvaných osobných údajov – všetky údaje zadané do kontaktného formulára.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu minimálne 5 rokov pre marketingové účely.

Osobné údaje budú uchovávané podľa príslušnej legislatívy na základe zákonných požiadaviek.

Oprávnené záujmy predávajúceho – komunikácia so zákazníkom, resp. s osobami, ktoré udelili súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári, marketingové aktivity, realizácia dodávok tovaru a fakturácia, resp. platobné transakcie. Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov minimálne v rozsahu, ako bol uvedený vyššie.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to e-mailovou správou na adresu: info@ovocovo.sk, kde bude jasne definovaná vaša žiadosť o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

COOKIES.

Pri používaní webstránky https://www.ovocovo.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (súbory, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky uloženia a spracovania cookies sú:

 • užívateľ má vždy možnosť vyjadriť súhlas alebo odmietnutie uloženia súborov cookies, a to v nastaveniach svojho webového prehliadača – povolením alebo odmietnutím uloženia cookies.
 • povolenie použitia súborov cookies môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
  • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webstránkam mustarenjablonov.sk, (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať alebo sa po niekoľkých týždňoch prípadne mesiacoch vymažú automaticky).
  • užívateľ svojím súhlasom zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické zámery a zámery cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvreté osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmena nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
  • za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
  • odmietnutie súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať kompletnú funkčnosť webových stránok mustarenjablonov.sk.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

 

Vyrábame chutné šťavy z ovocia a zeleniny

Zostalo niečo nezodpovedané?

Napíšte nám

 

Sledujte náš príbeh na

 
Uložiť
Nastavenie súborov Cookie na stránke
Na zabezpečenie riadneho fungovania webových stránok ovocovo.sk niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Ukladanie týchto súborov môžete odmietnuť. Odmietnutie súborov cookies, môže mať za následok to, že webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Čítať ďalej
Štatistické cookies.
Štatistické cookies, vďaka ktorým monitorujeme návštevnosť a zaujímavosť našich stránok pre Vás.
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť
Štatistické cookies - Google Analitics.
Google Analitics.
Štatistické cookies, vďaka ktorým monitorujeme návštevnosť a zaujímavosť našich stránok pre Vás.
Akceptovať
Zamietnuť